0,00
Košík je prázdný

Reklamace

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat obsah zásilky, zda došlo i k poškození zboží v zásilce. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného odkladu, informovat jak přepravce, tak i prodávajícího. Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv Dodavatel.

Pokud přijaté zboží vykazuje vady, musí je kupující uplatnit bez zbytečného odkladu. (zákon říká v § 599, že „kupující musí vady uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců po převzetí věci.“)

Záruční doba na poskytované zboží (pokud není výslovně uvedeno jinak) je 24 (dvacetčtyři) měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamaci může kupující uplatnit pouze písemně na adrese: Bc. Milada Špačková, Alšova 1139, 742 21 Kopřivnice. V případě podání reklamace formou e-mailu prosím uveďte jako předmět zprávy REKLAMACE na email: info@net-hodinky.cz

Popis reklamace by měl obsahovat:

  • označení reklamovaného zboží
  • popis závady a jak k ní došlo
  • datum nákupu zboží
  • Vaši přesnou adresu a telefonické spojení
  • zboží musí být řádně umyto, očištěno a vhodně zabaleno

Záruka se nemusí vztahovat na zboží, které:

  • bylo mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené apod.)
  • bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj )
  • zboží je doručeno k reklamaci po uplynutí záruční doby
  • bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
  • bylo poškozené neodborným servisním zásahem

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),

doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Reklamace se řídí v závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Občanského a Obchodního zákoníku.

Potřebujete poradit ? Reklamace

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací